Service design

Pars Pro Toto - Service design process - English

Dagelijks gebruikt ieder van ons tientallen diensten, zonder het te beseffen; tenminste als ze goed ontworpen zijn. Met service design helpen we organisaties bij het creëren van waardevolle ervaringen voor hun klanten.

Sterkere band met uw klant.

Op elk moment waarop een klant in contact komt met een merk, bedrijf of organisatie ontstaat er een bepaalde beleving. De som van deze belevingen bepaalt of een klant terugkomt en de organisatie misschien aanbeveelt of hij zijn heil zoekt bij een concurrent.

Allemaal mensen.

Binnen onze projecten vertrekken we vanuit de mens; de gebruiker, de aankoper, de installateur, de medewerker,... We gebruiken onze empathie in combinatie met verschillende co-creatieve technieken om inzicht te krijgen in de noden en wensen van de doelgroep.

Naast de gebruiker, staan ook de medewerkers centraal in onze aanpak. Door de kennis van hun organisatie en creativiteit mee te nemen doorheen het proces, komen we tot echte vernieuwing. Onze ervaring leert ons dat hierdoor de aversie tegen verandering plaatsmaakt voor zin in vernieuwing. Dat is mooi meegenomen, want het zijn immers de medewerkers die de kwaliteit van de nieuwe dienstverlening bepalen.

Succes? Check!

Bij onze projecten focussen we ons op concepten die door gebruikers getest werden en voor hen echt waardevol zijn. We leveren werkbare resultaten, die teams in staat stellen om een sprong voorwaarts te maken.

Kruisbestuiving over sectoren heen.

Onze service design aanpak is toepasbaar voor zeer uiteenlopende sectoren, zoals de gezondheidssector, de bankwereld, de retailsector, het toerisme, de openbare sector en anderen. Door deze ervaringen hebben we ondertussen diepgaand inzicht verkregen in een breed pallet aan doelgroepen.

Heeft je organisatie ook nood aan een grote sprong voorwaarts? Neem dan contact op met ons!

Product design

De toenemende concurrentiedruk dwingt bedrijven meer te innoveren, beter te communiceren met hun doelgroep en scherper hun eigen plaats in de markt te definiëren.

Brand design

Je wil met je klanten in contact komen op verschillende, interactieve manieren zodat ze je merk werkelijk kunnen voelen, ruiken, beleven. Een memorabele beleving die graag gedeeld wordt.
Hoe zorgt u voor een waardevolle customer experience?